اخبار برگزیده

قدرت کار و قدرت پول

کتاب پدر پولدار پدر بی پول

نخستین درس من یعنی «وادار پول به کار برای من، به جای اینکه من برای او کار کنم»، به طور کلی درباره قدرت بود: «اگر تو برای پول کار کنی، قدرت را به کارفرمایت داده ای. ولی اگر پول برای تو کار کند، اراده و قدرت آن در دست توست.»

پدر پولدار پدر بی پول رابرت کیوساکی


قدرت کار و قدرت پول

قدرت کار و قدرت پول

قدرت کار و قدرت پول

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها